Spoznajme sa

Mám 44 rokov, som ženatý a mám dvoch synov. Nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany

… tak trochu formálne a tradične začínam svoje predstavovanie, ale v skutočnosti uprednostňujem osobný kontakt a priamu komunikáciu. To bol hlavný dôvod, pre ktorý som aj podpisy od Vás spoluobyvateľov nášho sídliska na kandidátnu listinu (aby som sa mohol uchádzať o priazeň voličov v komunálnych voľbách) získaval osobne, v menšej miere s pomocou najbližšej rodiny a známych.

Každému, koho som pristavil a poprosil o podpis, som sa aj predstavil. Je zaujímavé dozvedieť sa, čo všetko ľudí o budúcom možnom kandidátovi (na starostu, prípadne poslanca mestskej časti) zaujíma. Niekto sa ma pýtal, aké mám vzdelanie, niekto sa ma pýtal, ktorú školu navštevujú moje deti a niekoho zaujímalo, kde presne bývam. Všetkých, skutočne všetkých, ktorí podpísali, ale aj ktorí nepodpísali moje „podpisové hárky“ ale zaujímalo najviac to, s akou víziou sa uchádzam o priazeň voličov, akú pridanú hodnotu chcem ponúknuť mestskej časti a čo ma motivovalo kandidovať.

Skúsenosť z týchto osobných stretnutí predchádzajúcich letných dní, keď som bol uchádzačom o podpis na kandidátnu listinu ma utvrdila v tom, že ľudia sa najlepšie poznajú osobne. Pre tých, ktorí chcú o mne vedieť ešte trochu viac, uvádzam:

  • ukončil som Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
  • pracujem ako štátny zamestnanec, vykonávam pedagogickú činnosť ako odborný učiteľ na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Košiciach
  • som človek ako veľa ďalších, no patrím medzi tých, ktorí sledujú veci okolo seba, nie sú veľmi spokojní s aktuálnym stavom a hľadajú spôsob, ako prispieť k zlepšeniu svojho bezprostredného okolia

… a vďaka dostatočnému počtu tých, ktorí mi „podpisové hárky“ naozaj aj podpísali som sa stal uchádzačom o vašu dôveru v komunálnych voľbách 2018 na pozíciu starostu Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce a alternatívne jej poslanca

JUDr. Roman Lengyel
nezávislý kandidát na starostu/poslanca Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce