Diskutujme

Pri osobných stretnutiach počas leta, keď som v uliciach sídliska Ťahanovce oslovoval často úplne neznámych ľudí, aby mi svojim podpisom umožnili stať sa nezávislým kandidátom na starostu, alebo poslanca nášho sídliska, počúval som rôzne názory, čo všetko obyvateľov sídliska trápi. Veľa ľudí neváhalo a veľmi otvorene sa podelilo so mnou o svoje postrehy aj zaujímavé nápady. Aby naše sídlisko bolo oázou príjemného bývania s možnosťami rôznorodých voľnočasových príležitostí. To nemusí byť vždy podmienené väčším množstvom financií, dôležitý je záujem obyvateľov a optimálne riešenia.

Vnímavému pozorovateľovi neunikne, že celospoločenská klíma je v posledných rokoch mimoriadne demotivujúca. Korupčné škandály, neúprimné vzťahy a sklamaní a znechutení okoloidúci. Ale predsa, keď sa ľudia stretnú a spolu diskutujú, väčšinou nájdu riešenia na „drobné boľačky a aj väčšie problémy“. Každého z nás trápi niečo iné a všímame si niečo iné. Dôležité je, že sme nerezignovali a chceme veci zlepšiť, alebo aspoň vylepšiť.

Čo najčastejšie počúvam?

„je potrebná zmena“, „treba dať priestor mladým, nech je to lepšie“, obyvateľov trápi najčastejšie parkovanie, alarmujúci stav schodísk a chodníkov, stav niektorých detských ihrísk, kontajnery na komunálny odpad a koše na odpadky, ktoré chýbajú na miestach kde sú žiadúce alebo ich nepostačujúca veľkosť či vyprázdňovanie. Dobrým riešením by bola možnosť uzamykania kontajnerov na komunálny odpad. Ďalej to boli výhrady k psíkom resp. k ich menej zodpovedným majiteľom v našej mestskej časti, kde bolo chvályhodné, že kritika vychádzala od tých čo psíkov majú. Viacerí ste poukazovali aj na dôsledok drevín pri parkoviskách a ich nežiadúci vplyv (plačúce lipy a iné).

Chcem realizovať a nie len sľubovať.

Naše sídlisko je vybudované, tisícky ľudí tu bývajú. Aby sme tu príjemne aj žili, začnime diskutovať o tom, ako naše sídlisko stabilizovať a dotvoriť na miesto, kde budeme príjemne tráviť voľný čas – seniori, mladé rodiny s detičkami, mládež aj my „zrelí dospelí“.

Začnime diskutovať o dlhodobej koncepcii rozvoja infraštruktúry príjemného bývania a spoločne určime priority a postupnosť krokov, ako sa priblížime k cieľu. Podpora v podobe viac ako 670 podpisov od obyvateľov sídliska Ťahanovce je dostatočná motivácia pokračovať ďalej odhodlane a zodpovedne ale zároveň s úctou a pokorou.

 

JUDr. Roman Lengyel
nezávislý kandidát na starostu/poslanca Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce