Ambícia

Vízia…
Sídlisko Ťahanovce je sídliskom, kde ľudia okrem bývania príjemne trávia aj voľné chvíle. Občianska infraštruktúra je ústretová pre seniorov, ponúka zázemie pre mamičky s detičkami, mládež má k dispozícii atraktívne možnosti rôznorodého športovania, priatelia sa môžu stretávať v kaviarničkách a susedia v príjemných altánkoch. Obytné domy, parkovacie plochy a zeleň tu tvoria harmonický celok, ústretový k životnému prostrediu a tak aj k nám samým. Z centra mesta je cestovanie pohodlné.

Realita…
Aby sme využívali finančné zdroje mestskej časti efektívne, ekonomicky a adresne, dnes už nestačí sľubovať krátkodobé, čiastkové a nekoncepčné ciele len aby ľudia počuli, čo chcú počuť.

Považujem za dôležité:

  • koncepčne dobudovať sídlisko na harmonické zázemie príjemného (nielen) bývania a ústretového pre všetkých jeho obyvateľov, potreby obyvateľov aj životné prostredie.

 

Volebný program, alebo inak: moje ambície…

  • definovať a prijať strategickú koncepciu ako základný pilier premeny a dobudovania sídliska v súlade s víziou:
    spoločne a konštruktívne diskutujme o tvorbe tejto koncepcie, aby si v nej každý našiel „svoju prioritu“ a aby sa koncepcia stala dobrým základom dobudovania moderného sídliska;
  • definovať postup jednotlivých pripravovaných investícií v súlade s prijatou koncepciou a v súlade s možnosťami finančných zdrojov mestskej časti;
  • aktívne zapojiť obyvateľov sídliska do jeho postupnej premeny.

 

JUDr. Roman Lengyel
nezávislý kandidát na starostu/poslanca Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce