Pretvorme spoločne sídlisko Ťahanovce na harmonické zázemie príjemného spolunažívania.

JUDr. Roman Lengyel
nezávislý kandidát na starostu/poslanca Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce

 

Spoznajme sa

Spoznajme sa

Mám 44 rokov, som ženatý a mám dvoch synov. Nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany

Viac

 

Ďakujem všetkým, ktorí mi svojim podpisom umožnili splniť zákonnú podmienku stať sa nezávislým kandidátom na starostu, prípadne poslanca Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce a uchádzať sa tak o dôveru všetkých voličov sídliska Ťahanovce v komunálnych voľbách

10. NOVEMBRA 2018

Diskutujme

Pri osobných stretnutiach počas leta, keď som v uliciach sídliska Ťahanovce oslovoval často neznámych ľudí, aby mi svojim podpisom umožnili stať sa nezávislým kandidátom na starostu, alebo poslanca sídliska, počúval som rôzne názory, čo všetko obyvateľov sídliska trápi.

Viac
Diskutujme
Ambícia

Ambícia

Vízia…
Sídlisko Ťahanovce je sídliskom, kde ľudia okrem bývania príjemne trávia aj voľné chvíle. Občianska infraštruktúra je ústretová pre seniorov, ponúka zázemie pre mamičky s detičkami, mládež má k dispozícii atraktívne možnosti rôznorodého športovania, priatelia sa môžu stretávať v kaviarničkách a susedia v príjemných altánkoch.

Viac